بازی سبک مزرعه ای

جزیره استوایی Paradise Bay را در رویاهایتان جستجو کنید
بازی

جزیره استوایی Paradise Bay را در رویاهایتان جستجو کنید

 Paradise Bay بهشت گم شده را در خلیج رویاهای شما می‌سازد. این بازی یکی دیگر از شاهکارهای گروه استودیوی کینگ

<p style="display: inline-block;padding: 3px 6px;margin-bottom: 6px;background: #5D1266;color: #fff;border-radius: 7px;">بیشتر بدانید</p>