مجله چارخونه

سومین جشنواره فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف