فیسبوک

فناوری

با Quite Mode فیسبوک زمان دریافت اعلان‌های خود را مدیریت کنید

امروزه مدیریت زمان برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و وقفه انداختن در استفاده از آن امری ضروری به شمار می‌رود.

<p style="display: inline-block;padding: 3px 6px;margin-bottom: 6px;background: #5D1266;color: #fff;border-radius: 7px;">بیشتر بدانید</p>
فناوری

با امکانات جدید فیسبوک دفترچه خاطرات منحصر به فردتان را طراحی کنید

امروزه بسیاری از کاربران فیسبوک از این شبکه اجتماعی برای بازگو کردن سخنان ناگفته یا مگوی خود به طرف مقابلشان

<p style="display: inline-block;padding: 3px 6px;margin-bottom: 6px;background: #5D1266;color: #fff;border-radius: 7px;">بیشتر بدانید</p>