لنز ایرانسل

لنز برای ناشنوایان
خبرهای ایرانسل

لنز برای ناشنوایان خدمات ویژه راه‌اندازی کرد

تلویزیون اینترنتی لنز برای ناشنوایان و کم‌شنوایان خدمات ویژه‌ای ارائه کرده است. خدماتی نظیر راهنمای ویژه ناشنوایان و زیرنویس به

<p style="display: inline-block;padding: 3px 6px;margin-bottom: 6px;background: #5D1266;color: #fff;border-radius: 7px;">بیشتر بدانید</p>