والت دیزنی

رایا و آخرین اژدها
فیلم و سریال

رایا و آخرین اژدها | شاید بهترین انیمیشن دیزنی تا به امروز

معمولا اگر از کسی سوالی درخصوص انیمیشن بپرسید، بی برو برگرد کلمه والت دیزنی از ذهنش می گذرد. احتمالا اغراق

<p style="display: inline-block;padding: 3px 6px;margin-bottom: 6px;background: #5D1266;color: #fff;border-radius: 7px;">بیشتر بدانید</p>